Υδραυλικά

 • σπιράλ
 • στηρίγματα για ντους
 • τηλέφωνα για ντους
 • σιφώνια νεροχυτών
 • σιφώνια νιπτήρων
 • βαλβίδες μπάνιου
 • ρουξούνια νιπτήρος/κουζίνας
 • φίλτρα νιπτηρός/κουζίνας
 • διακόπτες γωνιακούς
 • φλοτέρ
 • σχαράκια δαπέδου ΙΝΟΧ
 • εξαρτήματα ντουζιέρας
 • βαλβίδες ντουζιέρας